Xapa trenada

La xapa perforada que simula el trenat de gelosia per a interiors i exteriors.


Quadres en paral·lel i diagonal

C= Llum de quadre (poden ser de 20 - 30 - 40 - 50 mm)
P= Ample del nervi (20 mm en tots els casos)

Es pot fabricar en diferents material (Ferro, Galvanització, Alumini, Inoxidable, Llautó ...) amb un gruix de 0,8 mm a 2 mm.

Sol·licitar informació