Presentació


Poden ser electrosoldadas, ondulades i simple torsió:

  • La malla electrosoldada es construeix mitjançant la fusió de les varetes en el seu encreuament formant mesures de malla. Segons la quantitat es fabriquen malles a mida; les varetes poden ser de 2 a 6 Mm. de diàmetre; el material utilitzat pot ser en acabat inoxidable, gris i galvanització; a més poden ser amb puntes o emmarcades. Les seves aplicacions més comuns solen ser per a tancaments, emmagatzematge, protecció de màquines, contenidors, etc.

  • La tela ondulada, és adequada per a tot tipus de proteccions: ascensors, maquinària, portes, finestres, etc. El principal avantatge de la tela ondulada és la gran disponibilitat de llums de malla i fils en diferents diàmetres, que la converteix en un producte totalment adaptable per a qualsevol utilitat i necessitat. Es poden fabricar en recte (forma de quadre), en diagonal (forma de romb) i en rectangular. El material utilitzat sol ser en gris / ferro negre, galvanització i inoxidable.

  • La tela simple torsió és especialment adequada per a tancaments industrials, voltats de solars, instal·lacions esportives, etc. Es pot fabricar en diverses llums de malla i en diferents grossors de filferro: des de 8 fins a 90 Mm., amb un diàmetre de filferro des de 1,1 fins a 3,4 mm. Se subministra en rotllos. L'acabat sol ser en galvanització o plastificat (color verd).

Altres models de teles poden ser: tela semi-ondulada, tela simple torsió malla tupida, malles per a bricolatge, malles mòbils, reixats, teles mosquiteras, etc.

Sol·licitar informació