Presentació

Els entramats metàl·lics són molt resistents i permeten la total evacuació d'aigua.

Són adequats per a grans superfícies industrials (sòls, passarel·les i esglaons).

Es poden subministrar en ferro, ferro-galvanitzat al foc, inoxidable i en poliéster.

Aplicacions: construcció, decoració urbana, instal·lacions i cercats.

Sol·licitar informació